هیچ چیز نمی تونه مارو متوقف کنه

‌َ
شرایط هیچوقت قرار نیست باب میل ما باشه ، این ماییم که باید خودمون رو باهاش منطبق کنیم . ‌همیشه اینطور بوده که وقتی که اصلا انتظارشو نداریم اتفاقاتی میوفته که مارو تو شوک فرو می بره . ولی انتخابش با ماست . این که دست رو دست بزاریم تا همینجوری بگذره یا با همکاری همدیگه اوضاع رو عوض کنیم . ‌


به نظر شما باید چیکار بکنیم ؟‌