تیزر معرفی شرکت مهندسی ساعت (سامانه های عصر تمدن)

معرفی شرکت مهندسی ساعت | 02166591625 | http://www.saatco.ir
این ویدئو فعالیت ها، محصولات، پروژه ها، اهداف و مشتریان شرکت ساعت را به طور مختصر نشان می‌دهد.
شرکت ساعت در زمینه تجهیزات الکترونیک، سیستم های اتوماسیون، نرم افزارهای صنعت رسانه، برودکستینگ و مانیتورینگ فعالیت دارد و تولیدکننده محصولاتی مانند ویدئووال، اینجست، پلی اوت، HSM، آرشیو، استودیوی تلویزیونی، سرور استریم، تله پرامپتر، نیوزروم و .. می‌باشد.