نحوه تمیز کردن صفحه تلویزیون

تلویزیون و مانیتور های جدید دارای صفحه نمایش ظریفی هستند. از این رو پاک کردن تلویزیون باید با احتیاط بسیاری همراه باشد تا آسیبی به آن نرسد. اما بسیاری از افراد با عدم آگاهی و بدون توجه به نکات ایمنی سعی به نظافت صفحه تلویزیون و مانیتور خود می کنند. در این مقاله از آی پی امداد نحوه صحیح تمیز کردن صفحه تلویزیون را آموزش می‌دهیم.
https://ipemdad.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/