علی (ع) ،از نگاه غیرمسلمانان.

این ویدئو ، که به مناسبت سالروز شهادت
مولای عدالت ، علی (ع) ؛ تقدیم می گردد ،
گوشه ای از اظهار نظر تعدادی از متفکّرین
غیرمسلمان ، در فضیلت امیر مٶمنان است ،
که با ، نوحهٔ " علی ، اسداللّه " ،
با نوای " حاج محمود کریمی " ؛
همراه شده است ، و نشانه ای کوچک ،
از عظمت امامی است ، که دیگران ،
و حتّی مخالفانش ، به بزرگی او ؛
گواهی داده اند .