آهنگ راتین رها با نام طوفان

????????
قسمتی از آهنگ طوفان را با صدای بنده می‌شنوید که سال قبل برای هفته هنر انقلاب، با همکاری بسیج هنرمندان استان و حوزه هنری کرمان تولید شد.

ترانه این کار از خانم حسنیه جباری است.

@ratinraha