جلسه اول آموزش زبان انگلیسی پایه ترم سوم (3) موسسه آموزش مجازی dordo_ir

آموزش زبان انگلیسی پایه توسط آقای مهدی جعفری (سامان) به شکل کاملا حرفه ای و مفید
:این پکیج آموزشی شامل
first friend 3 آموزش کتاب
آموزش با پوستر
آموزش با فلش کارت
آموزش گرامر مناسب برای هر دوره
آموزش اصطلاحات مناسب برای مکالمه
آموزش همراه با انیمیشن
آموزش با تکنیک تصویر سازی ذهنی
...و ده ها نکته مثبت آموزشی دیگر
:برای خرید اﯾن ﭘﮑﯾﺞ و ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت راﺟﻊ به این ﭘﮑﯾﺞ ﻣﯾﺗواﻧﯾد به ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣراجعه کنید. آدرس ﺳﺎﯾت ﻣﺎ:
www.dordo.ir

:شماره های تماس با ما
09387455448
09919264202
:آیدی های تلگرام ما جهت پاسخگویی به سوالات شما
@dordo1
@dordo2