شکار آسان مار، قدرت نمایی پلنگ جسور

پلنگی در کنیا به طرز قدرتمندانه‌ای یک مار بزرگ را شکار کرد.