جاودانه شدن نام شهیدی که جان خود را در راه سلامت مردم فدا کرد

علی صفرلو یکی از شهدای مدافع سلامت است که به طور داوطلبانه قدم در میدان مبارزه با ویروس کرونا گذاشته بود.