استانداردسازی مطب (جانمایی و تخصیص فضاها)

این ویدئو بخشی از دوره مدیریت کلینیک می‌باشد
یکی دیگر از آیتم‌های بسیار مهم در استاندارسازی کلینیک و مطب، جانمایی و تخصیص فضاها می‌باشد، اینکه وقتی بیمار وارد کلینیک می‌شود دقیقاً در هر لحظه اول باید چه آیتم‌هایی در پیش‌روی مراجعه‌کننده قرار داشته باشد و یا زمانی که پزشک وارد مطب می‌شود چه مسیری مقابل پزشک قرار دارد تا به اتاق ویزیت و معاینه برسد باید کاملاً مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین پیشنهاد می‌گردد طراحی، دکوراسیون و چیدمان وسایل داخل مطب مطابق استانداردهای کلینیک پیاده‌سازی شود و همواره راحتی و آسایش مراجـ.ـعه‌کنندگان داخل کلینیک و پزشک رعایت شود.

برای کسـ.ـب اطلاعات بیشتر در خصوص اصول جانمایی و تخصیص فضاها در کلینیک، در این ویدیو همراه ما باشید و به توضیحات ارائه شده در این زمینه توجه نمایید.

شماره های تماس :
021-22644773
021-26643064
021-26601795
0912-6301941
0912-0380039
آدرس وبسایت:
https://tebmarketing.com/product/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9/