وقتی عطرهای عربی با فرهنگ عود سنتی چینی ترکیب شود چه اتفاقی می افتد؟

شهرستان «یونگ چون» در جنوب چین با وجود کوچک بودن، یکی از چهار قطب اصلی تولید عود در چین است. در اوایل سلسله‌های سونگ و یوان، عطرهای عربی از طریق راه ابریشم دریایی باستانی به یونگ چون آمدند و وارد فرهنگ عود سنتی چینی شدند. در اوایل سلسله چینگ، یک عطر منحصر به فرد ایجاد شد که عود حاصل از آن در حال حاضر در سراسر جهان فروخته می شود.