سخنان حسن روحانی پس از بازگشت از نیویورک

حسن روحانی پس از بازگشت از نیویورک و شرکت در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد جزئیاتی از این سفر را تشریح کرد.