جلسه یازدهم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - خط خودکاری را میتوانید در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) آموزش ببینید و به راحتی خوش خط شوید. فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است. این دوره که مناسب مقطع ابتدایی است آموزش آن با خط خودکار است. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.