تیزر اتاق فرار احضار 2 (ندای اهریمن) از مجموعه escaperoom.ir

موجودات شیطانی گاه برای زمان‌های طولانی اجسام و اشیاء را تسخیر می‌کنند. زمانی که شیاطین این اجسام را ترک می‌کنند، برای انسان‌هایی که در آن نزدیکی هستند نشانه‌هایی بروز می‌کند. دچار توهم می‌شوند؛ توهم دیداری و شنیداری ... "
برای اطلاعات بیشتر به صفحه اتاق فرار احضار 2 در اسکیپ مگ مراجعه کنید.