مجموعه آموزشی تو تی تو–Tutitu-(فصل 6ق4)-Building a Rattle شش ماه به بالا

مجموعه کامل در لینک زیر : http://www.tvkade.ir/?search=Tutitu
آموزش لغات انگلیسی در قالب ساخت اجسام و تحریک خلاقیت کودکان .در این مجموعه زیبا سفینه فضایی کوچک با اجزا و قطعات کوچک و سرهم کردن آنها به ساخت اجسام و اشکال و حیوانات مختلف میپردازد ودرنهایت اسم آن را به انگلیسی بیان و تکرار میکند.یک انتخاب خیلی عالی برای کودکان نوپا و خردسال عزیز که قدرت خلاقیت و ذهن پروریی آنها را تقویت میکند و حس کنجکاوی را در آنها تحریک میکند و همزمان باعث بالا بردن اطلاعات مهم و عمومی کودکمان میشود