کنایهٔ معنادار "ولادیمیر پوتین".

" ولادیمیر پوتین " ، رئیس جمهور روسیه ،
در دیدار با " جان بولتون " ، مشاور امنیّت ملّی
ترامپ ، با اشاره به نماد پرچم آمریکا ،
شوخی کنایه آمیزی که حاکی از سیاست
جنگ طلبانهٔ دونالد ترامپ است را ،
مطرح می کند .