دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری کانتا - شفاتل

دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری کانتا از بهترین دستگاههای موجود در بازار ایران است. این دستگاه با درجه خلوص خروجی اکسیژن بالای 90 درصد آمادگی کار به صورت 24 ساعته را دارد. این دستگاه از کیفیت و طول عمر مناسبی بر خوردار بوده و خدمات پس از فروش قوی در کشور دارا می باشد

https://shafatel.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2