کشف نیازهای عاطفی متفاوت زن و مرد

مردها و زن ها از این قضیه آگاهی ندارند که نیازهای عاطفی شان با همدیگر تفاوت هایی دارد یا نه! و به همین دلیل نمی دانند چگونه می توانند همدیگر را حمایت کنند. در رابطه ی زناشویی مردها دقیقا همان چیزهایی که خودشان نیاز دارند را به زن اهدا می کنند و زن ها هم رفتاری مانند مردها دارند و تمام نیازهایی که خودشان احساس می کنند را به مرد تقدیم می کنند
ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر دنبال کنید
https://goo.gl/v9XS8e