ذخیره سازی در ماژولهای اتمسفر کنترل شده

مراحل مختلف ذخیره سازی را در ماژول های جو کنترل شده جانی MT نشان می دهد.
سادگی استفاده از ماژول های AC ، که در اینجا با مثال گیلاس نشان داده شده است ، می تواند در بقیه طیف میوه ها و سبزیجات تازه ای که می توان در ماژول ها حفظ کرد ، استفاده شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود:
https://www.jannymt.com/atmosphere_controlee/presentation_concept.htm?lng=en
سردخانه