آیا عقرب ها لانه دارند؟ | سم قوی برای از بین بردن عقرب ها درخانه

عقرب ها در گروه های بزرگ یا در یک لانه جمع نمی شوند. آن ها ترجیح می دهند خودشان به تنهایی زیر صخره ها و یا درون منافذ و سوراخ ها پنهان شوند. بنابراین برای از بین بردن آن ها در خانه، به سمومی نیاز دارید که بتواند با اعماق ترک ها و شکاف ها نفوذ کند. برای خرید سم مهلک عقرب ها با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com