ایده جالب کاشت برنج بر روی آب

گروهی از کشاورزان با استفاده از ورقه‌های پلاستیکی خاص، بر روی آب برنج کشت کردند.