توتال هیپ چیست

توتال هیپ چیست و جراحی تعویض مفصل ران در ناحیه لگن چگونه انجام میشود. در این انیمیشن کوتاه دکتر منصوری در مورد کارگذاری مفصل مصنوعی لگن توضیح میدهد.