هم قد مخاطبت باش

✅مجموعه کار ها،حرف ها، رفتار ، اطلاعات ، محتوا، حتی جایی که تولید محتوا میکنی و ....... جایگاه تورو تو ذهن مخاطبت میسازه
⚠️حواست هست چه جایگاهی تو‌ذهنش ساختی ⁉️
پدیدآور: علیرضا بهادری