آهنگ " جمعه " _ محسن چاوشی

محسن چاوشی ، در پاسخ به کسانی که از او ،
درخواست آهنگ شاد کرده بودند ؛
نوشته ای دارد ، که در ویدئو ؛ آمده است .
این آهنگ نیز ، از جمله آهنگ های غمگین
وی است .