لنز f2 توربینی با زنون65 وات زیمر روی glx405

ترکیب لنز توربینی با زنون 65 وات روی 405 نور بشدت خوبی میده

https://gz-zimmer.com/product/65-hid-xenon/