تجهیزات تصفیه آب صنعتی

تجهیزات تصفیه آب صنعتی
توضیحات تکمیلی در https://abpaksazan.com/industrial-water-treatment-equipment
وجود یا عدم وجود شیر تخلیه: حضور یک شیر تخلیه در بدنه هوزینگ به ما امکان حذف گل و لای در مواقع تجمع در فیلتر را می­دهد حتی بدون نیاز به باز کردن هوزینگ می­توانیم عملیات تخلیه رسوب را به موقع انجام دهیم.
شفافیت بدنه: هوزینگ ها را براساس مات یا شفاف بودن بدنه نیز تقسیم می­کنند. هوزینگ های مات از تشکیل شدن لایه های بیولوژیکی یا لجن و خزه ها بر فیلتر جلوگیری به عمل می­آورند. با هوزینگ شفاف نیز ما می­توانیم فیلتر ها را مشاهده کرده و در صورت ایراد در عملکرد، آن را درست کنیم.
وجود یا عدم وجود گیج فشار: نشان دادن فشار یکی از قابلیت هایی است که در تقسیم بندی هوزینگ ها موثر است. گیج فشار، مقدار فشار عبوری از میان هوزینگ را، نشان می­دهد.
چه نوع فیلترهایی در هوزینگ قرار می­گیرد؟
فیلتر کربنی
فیلتر الیافی
فیلتر پلی فسفات
فیلترهای توری صنعتی
فیلترهای رزین صنعتی
فروشگاه قدکساز https://ighadaksaz.ir