کلیپی از ناکامی های لیونل مسی در تیم ملی آرژانتین

کلیپی از ناکامی های لیونل مسی در تیم ملی آرژانتین
نظر شما در مورد عکس العمل مسی چیست ؟!
آیا او مقصر است یا تیم او ؟
آیا با وجود دی ماریا و ... می توان گفت او دست تنهاست ؟