پیام " علی علیزاده " ، به "مزدک میرزایی" .

پیوستن " مزدک میرزایی " ،
گزارشگر ورزشی سیما ، به شبکهٔ تلویزیونی
" ایران اینترنشنال " ( وابسته به عربستان ) ؛
از خبرهای پرحاشیهٔ روزهای اخیر بود .
" علی علیزاده " ، تحلیلگر سیاسی ،
و دانشجوی دکترای فلسفه ، ساکن لندن ؛
که سابقهٔ حضور در شبکه های بی بی سی ،
سی ان ان ، و الجزیره را ، در کارنامه دارد ؛
در این پیام ویدئویی ۵ دقیقه ای ،
ضمن برشمردن دلایلی ،
از مزدک میرزایی ، درخواست می کند ،
که از همکاری با این شبکهٔ سعودی ،
خودداری نماید .