طراحی و دکوراسیون داخلی دانشکده علوم پزشکی

در این پروژه ساختمان اخلاق پزشکی دانشکده علوم پزشکی نیاز مبرم به بازسازی داشت
قدمت این ساختمان حدود 50 سال می باشد و باتوجه به پلان قدیمی و همچنین مشکلات مرتبط با حوزه برق و تاسیسات این پروژه بازسازی اداری چالش جذابی برای ما شد.
علاوه بر بازسازی ساختمان قدیمی نیاز بود تا بخش طراحی داخلی و همچنین دکوراسیون اداری نیز صورت پذیرد.
در حوزه معماری داخلی و دکوراسیون نیازهای اولیه برآورد و طراحی داخلی انجام پذیرفت