سقف تاشو باغ تالار-سایبان بازشو سالن غذاخوری-سقف جمعشوکترینگ-

شرکت سازه چادری nha
09300093934
پرگر
مجری و طراح جدید ترین ایده های سقف و سایبان چادری ثابت و متحرک جهت هر نوع فضای کاربریهای کوچک و بزرگ از یک حیاط خلوت کوچک در ساختمان تا پوشش سقف استادیوم