سه دونگ سه دونگ 3

سريال سه دونگ سه دونگ - کارگردان : شاهد احمدلو - ۱۳۹۰ - غ ، 7 و 8 و 9- شخصی به نام نصرت عشقی یک نانوایی سنگگ در یکی از محلات قدیمی تهران دارد و به همراه سه فرزندش در آنجا کار می کند. اما فقط سه دانگ از مغازه به نام اوست و مابقی مال دوست قدیمی اش پرویز است که سالها قبل به ایتالیا مهاجرت کرد. پرویز پس از سال‌ها به ایران می‌آید تا سه دانگ سهم خود را بفروشد