آموزش نویسندگی کتاب از نگارش تا فروش

مزایای نویسنده بودن و داشتن یک کتاب
آشنایی با مراحل نگارش و چاپ کتاب
شیوه نگارش، گردآوری و تالیف محتوا
نحوه نگارش کتاب های: داستان، رمان، آموزشی و علمی
معرفی سایت هایی برای جستجوی کتاب های مرجع، مقالات و اسناد علمی
آشنایی با مراحل ویراستاری، صفحه آرایی و طراحی جلد
بررسی انواع قطع های کتاب و کاربرد آن ها
نکات مد نظر در خصوص اصول طراحی رو جلد و پشت جلد
نکات مهم در خصوص انتخاب ناشر
آشنایی با روند اخذ شابک، فیپا و مجوز نشر کتاب و برگ اعلام وصول از وزارت ارشاد
بررسی روند چاپ و صحافی کتاب
آشنایی با چاپ محدود و چاپ تیراژ کتاب
بیان اصطلاحات رایج در چاپ کتاب
نحوه قیمت گذاری کتاب
آشنایی با شیوه های تبلیغ و فروش کتاب
همگی این موارد را در سایت foghamoz.ir دانلود کنید