سریال The Magicians جادوگران فصل 1 قسمت 3 - زیرنویس فارسی

داستان سریال جادوگران
سریال جادوگران (The Magicians) در شهر نیویورک دانشگاهی وجود دارد که علوم ماورا الطبیعه و جادو را آموزش می دهد. پسری با استعداد و جوان عضو این دانشگاه می شود اما به زودی متوجه می شود که هدف همه در اینجا خدمت به مردم نیست و…