لحظه وقوع حادثه ناراحت کننده برای شرکت‌کننده عصر جدید

گروه پارسوماش در آخرین قسمت دور مقدماتی برنامه «عصر جدید» اجرای متفاوتی داشت که با حادثه دلخراشی نیز همراه شد.