نیترات سدیم

????پتروشیمی دانشمند تولید کننده انواع ضد کف و بایوساید و تامین کننده مواد شیمیایی در کشور????

???? نیترات سدیم :
نیترات سدیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول NaNO3 می باشد و نمک نیترات فلز قلیایی است. فرم معدنی آن به عنوان نیتراتین، نیتراتیت یا سودا نیتر شناخته می شود. نیترات سدیم یک جامد سفید رنگ است که در آب بسیار محلول می باشد و یک منبع موجود به راحتی از آنیون نیترات (NO3-) است. این ترکیب شامل کاتیون سدیم (Na+) و یک آنیون نیترات (NO3-) است که با پیوند یونی به هم متصل شده اند. بیشترین تجمع نیترات سدیم که به طور طبیعی رخ می دهد در شیلی و پرو وجود دارد، جایی که نمک های نیترات در کانسارهای معدنی به نام سنگ معدن به وجود می آیند.

????جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید :

☎️۰۲۶ - ۳۳۱۰۶
☎️۰۲۱ - ۲۲۱۱۳۵ ۹۴-۸

????Telegram: DaneshmandChemical ????
Insta: daneshmand.co
????https://chemical-co.com
????info@chemical-co.com ????

#ضدکف#ضدکفسیلیکونی#آنتیفوم#آنتیفومسیلیکونی#کفزا#صنعت#آب#فاضلاب#خرید#ضدکفپودری#ضدکفنفتی#ضدکفنساجی#نساجی#فوم#بازرگانی#دانشمند#سیلیکون#شیمی#الکترولیت #پلیالکترولیت#واردکنندهپلیالکترولیت#شیان#پلیالکترولیتفویون#فویون#پلیالکترولیتBASF