تله پرامپتر شرکت ساعت (قسمت اول)

02166591625 |www.saatco.ir | پرامپتر
معرفی تله پرامپتر (متن نما) وسیله ای که با آن به راحتی جلوی دوربین ظاهر می شوید.
در این قسمت بیشتر به توضیحات سخت افزار تله پرامپتر پرداخته شده است.