ویدیو منتشره شده سپاهان برای عدم حضور در بازی با پرسپولیس

باشگاه سپاهان با انتشار این ویدیو از تجمع هواداران مقابل هتل، نوشت: هتل در پشتی نداشت که ما در میان آن امنیت مثال زدنی خارج شویم و سر وقت به بازی برسیم. از سال گذشته با پنالتی کذایی فغانی شروع شد و با محرومیت کفتری ادامه پیدا کرد. حالا هم با محرومیت ما از تماشاگر و جوسازی به دنبال همان جام‌ها و نتایج پر ابهام هستند. از آب گل آلود کرونا زالو نگیرید.