فلزیاب تصویری تفکیک دار مگنومتر

فلزیاب تصویری تفکیک دار مگنومتر
فلزیاب تصویری تفکیک دار از دسته مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری نمی تواند باشد زیرا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری فقط توان جداسازی وضعیت تغییرات مغناطیسی را دارا میباشد و برای همین نمی تواند طلا یا انواع فلزات را مجزا تفکیک نماید برای همین لکه رنگی را که اشکار مینماید در همه شرایط یک شکل مشخص دارد
فلزیاب تصویری که فلزیاب تصویری تفکیکی باشد از دستگاه مگنت یا یون یاب یا تسلا نمی باشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34