ویدیو کمتر دیده شده انتقال قلب زنده از مشهد به تهران

لحظاتی از مراحل انتقال قلب زنده از مسیر ۹۰۰ کیلومتری مشهد به تهران را در ادامه مشاهده می‌کنید.