زیر آسمان شهر 10

سريال زیر آسمان شهر 10 - کارگردان : مهران غفوریان - ۱۳۸۰ - فصل اول ، ق 27 و 28 و 29 - زندگی قشرهای مختلف شهر در کنار یکدیگر به تصویر کشیده شده است.تمام داستان در یک آپارتمان می‌گذرد که چند همسایه در آن زندگی می‌کنند؛ از جمله یک دکتر و پسرش، زن و شوهری جوان و پیرزنی تنها.