" آبشار شیرآباد " _ خان ببین ، استان گلستان.

آبشار زیبای شیرآباد ، در ۶ کیلومتری جنوب
شهر " خان ببین " ( استان گلستان ) ،
و در میان جنگلی زیبا ، قرار دارد .
تعداد آبشارهای این منطقه ، ۷ تاست ،
که ارتفاع بلندترین آن ها ، ۲۵ متر است .
در نزدیکی این آبشارها ، چندین غار نیز ،
وجود دارد ، که گونه ای از سمندرهای
در معرض انقراض ، در آن ها ،
زندگی می کنند .