یخچال فریزر پارس : معرفی تمامی مدل های یخچال پارس

در این ویدیو که توسط فروشگاه بهار تولید شده است تمامی مدل های تولید شده توسط برند پارس معرفی شده است. برای کسب اعطلاعات بیشتر به فروشگاه اینترنتی بهار مراجعه کنید:
https://bahar.store/product-category/%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84/%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3/