تعمیر تخصصی پرینتر در محل

تعمیرات پرینتر در محل یکی دیگر از خدمات ارائه شده از سوی مرکز سخت افزار ایران است. سرویس "تعمیرات پرینتر در محل" جهت آندسته از کاربرانی مناسب است که به هردلیل امکان حضور در "نمایندگی پرینتر کانن " را ندارند و نیازمند آنند تا کارشناسان تعمیر خود در محل مورد نظر حضور یابند سرویس تعمیر در محل به ویژه در مورد دستگاه هایی اِعمال می گردد که دارای وزن و ابعاد بالایی هستند.