سیب خنده 7

سريال سیب خنده 7 - کارگردان : رضا عطاران - ۱۳۷۶ - ق 24 و 25 و 26 و 27 - جموعه تلویزیونی که برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده است مفاهیم اجتماعی را در قالب طنز بیان می‌کند.