مجموعه داستان«معبد مهمان‌‌کش» نویسنده «حسین کهندل» خانه داستان چوک

نودوهفتمین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
مجموعه داستان«معبد مهمان‌‌کش» نویسنده «حسین کهندل»
راوی «مهدی رضایی»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان
ده‌ها نمایش صوتی داستان دیگر را اینجا رایگان بشنوید.
www.chouk.ir/ava-va-nama.html
انتشار آثار شما در بیست سایت پرمخاطب. آگاهی بیشتر از تعرفه‌ها و شرایط اینجا
www.khanehdastan.ir/chouk-studio
شناسه تلگرام برای سفارش @mehdirezayi
صفحه ویژه مهدی رضایی نویسنده www.chouk.ir/safhe-vijeh-azae/50-mehdirezayi.html
کانال کانون فرهنگی چوک t.me/chookasosiation
خانه ویراستاران چوک t.me/virastaranchook
سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir
سایت آموزشی خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir