شرایط استخدام ناجا چیست؟

اصلی ترین راه استخدام نیروی انتظامی تحصیل در دانشگاه های علوم انتظامی می باشد، اما تحصیل در این دانشگاه ها و یا استخدام در نیروی انتظامی خود دارای شرایط بسیار گسترده ای می باشد که در این ویدیو تلاش کریم آن را برای شما شرح دهیم.
منبع اطلاع از شرایط استخدام ناجا: https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7/