طراحی و ساخت رکتیفایر دوازده پالس ۸۰۰۰ آمپر ۶۰ ولت

طراحی و ساخت رکتیفایر دوازده پالس ۸۰۰۰ آمپر ۶۰ ولت کنترل توسط راکتورهای اشباع شونده مجهز به PLC زیمنس در گروه صنعتی دانش‌بنیان خزرترانسفو ،جهت کسب اطلاعات بیشتر رکتیفایر دوازده پالس ۸۰۰۰ آمپر ۶۰ ولت با شماره 09121443480 تماس بگیرید.

www.khazartransfo.com