استند آپ کمدی جذاب با موضوع «کرونا» از کانال مهرداد_شو

روند رشد کرونا واقعا جای شگفت زدگی داره. الان دیگه مثل قدیم نیست یهو دیدی سرتو گذاشتی رو بالش و مردی ویروس ویروس مامولکیه . کرونا بعد از هر جهش تمام باگها و نواقص کرونای قبلی رو پوشش میده یعنی درد و بلاش بخوره تو سر واتساپ...............