سی سی ان راانا مالتی پلکس

تعمیرات ccn آب خورده سمند مالتی پلکس
تعمیرات تخصصی و تضمینی CCN
خودروی سمند رانا ...
سیستم مالتی پلکس ماکس و اکوماکس

برد سی سی ان، متاسفانه به علت عدم حفاظ بندی مناسب و آب خوردگی دچار مشکل می گردد. قیمت این نود الکتریکی که در خودروهای سمند سورن دنا رانا 206 مورد استفاده قرار گرفته است از قیمت بسیار بالایی برخوردار هستند.


رفع مشکلات آب خوردگی
عدم کارکرد راهنما
عدم کارکرد بوق
عدم کارکرد برف پاک کن
عدم کارکرد چراغ ها
رفع مشکل نوربالا و برف پاک کن
رفع مشکل عدم کارکرد قفل مرکزی
و...

تعمیرات تخصصی انواع بردهای الکترونیک خودرو
BSI BSM FCM FN BCM DDN PDN
و ایسیو

فروش انواع نودهای مالتی پلکس نو و استوک
و ایسیو

فروش انواع CCN استوک و تعمیر شده
ارسال به سراسر نقاط ایران

09389046884