حقانی 09380039391-سقف برقی حیاط رستوران-سایبان برقی کافه رستوران-سقف جمع شو روفگاردن تالار-زیباترین سقف های متحرک باغ رستوران

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
مجری و طراح زیباترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با استفاده از تکنولوژی غشاء پیش تنیده پلی استری با رویه PVC دارای مواد انتی UV در سراسر کشور برعهده دارد