ماهی بچّه زا هم داریم ! . ببینید .

ماهی ها ، به ۳ روش تخم گذار ،
تخم زنده گذار ، و زنده زا ، تولید مثل کرده ،
و تکثیر می شوند .
ماهی های بچّه زا ( زنده زا ) ؛ ماهیانی هستند
، که نوزاد ، از بدن آن ها ، خارج می شود .
" گوپی " ، " مولی " ، " پلاتی " ، و " سوارتل " ،
از جمله ماهیان زنده زا هستند .
در این فیلم ، زایمان ماهی گوپی را ،
در آکواریوم ، مشاهده می کنید .